Trygghetsalarm

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Beskrivelse av tjenesten

SKJEMA Målet med tjenesten er å skape trygghet og sikkerhet slik at bruker kan bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig.

Målgruppe:

Personer med helsesvikt og nedsatt funksjonsevne.

Organisering av trygghetsalarmtjenesten:

 • Kommunal trygghetsalarm er knyttet til hjemmesykepleien 24 timer i døgnet
 • Når alarmen utløses vil hjemmesykepleien ta kontakt med mottaker så snart de har anledning – vanligvis innen ½ time
 • Kommunal trygghetsalarm skal ikke brukes ved behov for akutt helsehjelp, da må113 ringes.

Forventninger når tjenesten ytes:

 • Mottaker kan ikke ha hemmelig telefonnummer fordi alarmen da ikke kan identifiseres ved alarmsentralen
 • Det settes opp nøkkelboks i nærheten av inngangsdøren
 • Mottaker gir tilbakemelding til soneleder hvis tjenesteyternes håndtering av alarmtjenesten ikke er tilfredsstillende.
 • Alarmen må ikke misbrukes, ved misbruk kan alarmen inndras. 

Tildelingskriterier:

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Tjenesten tildeles som hovedregel etter skriftlig søknad signert av søker selv, eller av den vedkommende bemyndiger ved skriftlig fullmakt
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Tjenesten blir gitt av helsemessige årsaker for å gi mulighet for kontakt med hjemtjenesten i situasjoner der telefon ikke kan benyttes.

Kostnader:

 

Formål:

 Målet med tjenesten er å skape trygghet og sikkerhet slik at bruker kan bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig.

Lovgrunnlag:

Tjenesten er ikke lovpålagt.

Tags: helse og omsorg