Omsorgsbolig

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Lokal beskrivelse

 En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset personer med orienterings- og bevegelses hemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie. Omsorgsboliger er ikke fast bemannede, men beboere får tildelt hjemmetjenester etter behov på individuell basis som andre hjemmeboende. Beboeren betaler ordinære egenandeler for disse tjenestene.

Målgruppe:

Eldre og funksjonshemmede som vil kunne bli mer selvhjulpne i en tilrettelagt omsorgsbolig og hvor det kan forebygge behov for plass i sykehjem. Søkere kan også være eldre og funksjonshemmede som selv ikke er i stand til å skaffe seg en passende bolig eller som har en bolig som ikke kan tilrettelegges.

Tjenesten er ikke lovpålagt

Søknad sendes til Mandal kommune, Postboks 905, 4509 Mandal