Parkeringskort

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Lokal beskrivelse

Parkeringskort for forflytningshemmede

Parkeringskort for forflytningshemmede kan benyttes på p-plasser som er reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt. Her er det gratis å parkere. Enkelte plasser reservert for forflytningshemmede er skiltet med lengste tillatte parkeringstid. Denne makstiden må overholdes.

Med parkeringskort for forflytningshemmede kan man også parkere gratis på offentlige avgiftsplasser. Her er det også tillatt å stå utover maksimumstiden. Parkeringskort gis for et begrenset tidsrom. Maks 5 år og minimum 2 år med mindre spesielle omstendigheter gjør at søker har behov for parkeringskort i en kortere periode.

Målgruppe

Personer som har store vansker med å bevege seg over noen lengde eller som ikke kan gå og som trenger parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og eller annen aktivitet

Kriterier

Funksjonshemmede, syke og uføre som er bosatt i kommunen eller som skal oppholde seg i kommunen over lengre tid.

Veiledning

Tjenestetorvet er behjelpelig med utfylling av søknad. Det er også mulig å ta kontakt direkte med Mandal Parkering A.S på mobil 40 00 11 77 eller på Post@manpark.no">

Vedlegg til søknad

Legeerklæring og passfoto må følge søknad

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende

Behandling

Søknad om parkeringskort for forflytningshemmede blir behandlet av Mandal Parkering AS, Postboks 116, 4502 Mandal. Parkeringskort tildeles etter en helhetlig vurdering av medisinske og personlige behov.

Klage

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Bruk gjerne det elektroniske klageskjemaet til høyre.
Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til klagenemnda.

Tags: helse og omsorg bolig og eiendom