Seksjonering

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Lokal tilleggsinformasjon

Seksjonering - reseksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning.
Typisk er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter. En seksjonering kan bestå av 2 typer seksjoner; boligseksjoner og næringsseksjoner.

Ved en seksjonering vil det alltid være et fellesareal som alle seksjonseierne har en andel i. Alle seksjonseierne er samtidig en del av et sameie.

Ved innføring av matrikkellov har det skjedd følgende endringer ved begjæring om seksjonering:

  • Ved seksjonering av planlagt bygning skal det nå foreligge igangsettingstillatelse jf eierseksjonslovens § 6 femte ledd
  • Krav om oppmålingsforretning for uteareal som tilleggsdel.
  • Ved all opprettelse av uteareal som legges som del av bruksenhet skal det holdes oppmålingsforretning over utearealet jf. matrikkelloven §6 bokstav e og eierseksjonsloven § 9 andre ledd.
  • Det samme gjelder når uteareal til eierseksjon endres. Krav om oppmålingsforretning skal følge begjæringen.
  • Grensene for utearealet må tydelig fremkomme ev målholdig situasjonsplan.

 

 

Tags: seksjonering bolig og eiendom deling