Hvordan seksjonere - reseksjonere

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Hvordan fylle ut skjema, og en beskrivelse på krav til vedlegg


Pkt. 1: Eiendommen: 
Fyll inn kommunenr. (Mandal =1002), kommune, gnr., bnr. og ev. snr.

Pkt. 2: Hjemmelshavere: 
Hjemmelshavere fylles inn med fødselsnr./org.nr, navn og ideell andel.

Pkt. 3: Begjæring: 

  • Under kolonne for formål, skriv B for bolig og N for næring. I de tilfeller hvor det er aktuelt å seksjonere i samleseksjoner, merkes de med SB eller SN (Samleseksjon Bolig eller Samleseksjon Næring)
  • Under kolonne for eierbrøk skal kun teller føres opp i hele tall
  • Under kolonne for tilleggsareal skriv B for bygning (B), G for grunn eller BG for bygning og grunn i de tilfeller hvor det er aktuelt

Pkt. 4:
Supplerende tekst: Før på ev. tilleggsopplysninger som bør tinglyses. Ved reseksjonering skal det oppgis hva endringene består i, og på eventuell hvilken måte fellesarealene endres. Under dette punktet kan det også noteres hvem som skal eie hver seksjon (gjelder der det er flere eiere av et bygg, og de ikke skal eie de forskjellige seksjonene i sammen)

Pkt. 5: Egenerklæring: 
Egenerklæring som skal fylles ut

Pkt. 6. Vedleggene: 

a) Situasjonsplan: Skal beskrive fellesareal og/eller tilleggsareal som ev. skal tilhøre de forskjellige snr. De arealer som skal være tilleggsareal, skal merkes med Tsnr1, Tsnr2 osv. Videre skal de være tydelig og lett å forstå hvilket tilleggsareal/tilleggsgrunn som tilhører de forskjellige snr. Benytt gjerne forskjellig farge for å markere de forskjellige snr. og fellesareal.

Det bør komme tydelig frem hvor langt og bredt et ev. tilleggsareal er, der det ikke er en naturlig avgrensing mellom de forskjellige snr. og fellesareal. En naturlig avgrensning kan f.eks. være hjørne på hus, midten av hus, en hekk, osv.

b) Plantegninger: Skal vise tydelig hva som avgrenser de forskjellige snr. fra hverandre og hva som er fellesareal. Igjen, gjerne med forskjellig farge. 

c) Liste over leieboere må vedlegges hvis dette er aktuelt.

d) Vedtekter: 

  • Skal minst angi eiendommens grunnboksbestemmelser og hvor mange medlemmer styre skal ha. Videre bør det stå litt om organiseringen av sameiet, rettslig råderett, fysisk råderett og husorden, vedlikehold, mislighold, fellesutgifter, regnskap, sameiemøter.
  • OBS: Ved reseksjonering må det vedlegges samtykke til reseksjonering fra panthaver i de tilfeller hvor det er nødvendig.
  • Begjæring om seksjonering/reseksjonering med vedlegg skal levers inn i 3. eksemplarer.
  • Alle vedlegg skal merkes med gnr og bnr, og det skal tydelig fremgå hvor mange vedlegg som vedlegges, eks. 1 av 4, 2 av 4 osv.

Pkt. 7: Underskrifter:

Underskrift fra hjemmelshaver, eller etter fullmakt, firmaattest. Hvis nødvendig skal fullmakt og firmaattest ikke eldre enn 6 mnd'er vedlegges begjæring om seksjonering/reseksjonering

Pkt. 8: Styrets samtykke m v ved reseksjonering:

Her må styret samtykke iht. § 12 eller § 30 i seksjoneringsloven. Er styret registrert i Brønnøysund, skal det vedlegges firmaattest ikke eldre enn 6 mnd'er.

Tags: seksjonering bolig og eiendom deling