Tilrettelagt transport

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Lokal beskrivelse

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

Transporttjenesten retter seg mot de som ikke kan hjelpes gjennom det offentlige rutetilbudet fordi det ut fra deres funksjonshemming ikke er tilrettelagt for dem. TT-kort skal gi godkjente brukere en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet som den øvrige befolkning.

TT-kort skal ikke brukes til reiser som dekkes av folketrygden slik som transport til lege, sykehus, fysioterapi, tannlege, skole, arbeid, dagtilbud eller institusjoner

Målgruppe

Personer med nedsatt funksjonsevne av fysisk eller psykisk art.

Kriterier

I hovedtrekk må følgende kriterier oppfylles for å få tildelt tt-kort:

 • varige funksjonsnedsettelser av fysisk eller psykisk art  - minst 2-3 år eller lenger
   
 • vedkommende er ikke er i stand til å komme seg av og på buss fordi den ikke er tilrettelagt.
 • Store sammensatte funksjonsnedsettelser slik at vedkommende må fraktes fra dør til dør
 • Permanent  rullestolbruker
 • Blinde
 • Sterk svaksynte
 • Orienteringsvansker (personer med sterkt begrenset funksjonsnivå )
 • At det ikke går buss i området eller at gangavstand er for stor, er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning.

  TT-kort ordningen skiller mellom søkere som bor i boområder med tilrettelagt kollektivtilbud (taxus-område) og de som bor i områder der busstilbudet ikke er tilrettelagt.
  For tildeling av tt-kort for søkere i Taxusområde må du enten være: Permanent rullestolbruker, blind eller sterk svaksynt eller hatt en funksjonshemming som gjøre at at du ikke kan ta buss før fylte 67 år

  for mer informasjon, les i reglementet - tt-ordningen  

Pris

Transportkortet dekker et bestemt antall reiser, og du må betale en egenandel for hver reise.

To forskjellige egenandeler:
Brukergruppe 1 "Prioriterte brukere"   og brukergruppe 2 og 3 "Brukere med et ordinært tt-tilbud".

Taksttabell - tt-kort 

Samarbeidspartnere

Vest-Agder Fylkeskommunes samferdselsavdeling
Kommuneoverlegen 

Søknadsprosessen

Veiledning

Søknad sendes til Tjenestetorvet sammen med legeerklæring. Skjemaene kan også fås hos din lege. 

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Søknader mottas hele tiden. Behandling av søknadene 4 ganger i året. Søknader mottatt før denne dato tas med til vurdering. Disse datoene er:

 • 20.2
 • 20.5
 • 20.8
 • 20.11

Søknad sendes til

Mandal kommune, Postboks 905, 4509 Mandal 

Behandling

Søkere som oppfyller kriteriene og tildeles tt-kort får utstedt brukerkort ca. en måned etter vedtaksmøtet.  

Klage

Klage på vedtak kan rettes til Tjenestorvet. Dersom Mandal kommune ikke gir klager medhold, sendes klagen videre til Vest-Agder Fylkeskommune til behandling 

 

Tags: helse og omsorg