Boligfinansiering - startlån - tilskudd

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Hva er startlån?

For noen kan det være vanskelig å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. 

Startlån er en låneordning som behandles i kommunene. Husbanken finansierer ordningen, men kommunene har utarbeidet egne retningslinjer for hvordan startlånsordningen skal brukes. 

Ta derfor kontakt med kommunen du har tenkt å kjøpe bolig i for råd og veiledning. 

SØK STARTLÅN OG TILSKUDD HER

Hvem kan få startlån?

Barnefamilier, boligeier med gjeldsproblemer, mottakere av offentlige ytelser/trygd, andre. 
Les mer om kriteriene på husbanken.no

Vurderingen skal vektlegge om:

  • Søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og at søkeren har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.
  • Husstander med barn eller særlige helsemessige og sosiale utfordringer som har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid kan unntas fra vurderingene over.
    For nærmere opplysninger om startlån se retningslinjer for startlån under fanen Retningslinjer 

Hva kan du få startlån til?

I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulighet for å få grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen toppfinansiere.
Les mer på husbanken.no/startlaan/til-hva/

Kontaktinformasjon

Tjenestetorvet

Retningslinjer

Det er vedtatt ny forskrift om startlån. Forskriften finner du her

Kommunen er i gang med å utarbeide kommunale retningslinjer på grunnlag av ny forskrift. Inntil nye kommunale retningslinjer er vedtatt, blir forskriften lagt til grunn i  behandling av søknader om startlån.

  

Lånekalkulator

Beregning av lån

Sjef i eget liv

Tags: økonomisk hjelp bolig og eiendom startlån tilskudd