Grunnskole

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Lokal beskrivelse

Skolestart og innskriving

Skjema - Innmelding skole

Alle barn som står i folkeregisteret blir innskrevet i skolen og får tildelt skoleplass i oktober det året de fyller fem år. Plasstildeling skjer normalt i den skolekretsen barnet er bosatt i følge folkeregisteret. Dersom denne skolen ikke har kapasitet gir opplæringsloven § 8-1 anledning til å tildele skoleplass ved den nærmeste naboskole.

Målgruppe: Foreldre som har barn som skal begynne på skolen

Søknadsprosessen: Dato for innskriving av elever blir annonsert i lokalpressen. Barnehagene blir informert om innskriving i barneskoler.

Utsatt og fremskutt skolestart

Utsatt skolestart:
Dersom du mener barnet ditt har behov for ett ekstra modningsår, kan du søke om dette. Dersom barnet får utsatt skolestart må det søkes særskilt for å opprettholde barnehageplassen.


Framskutt skolestart:
Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normal ordning er dette mulig hvis barnet har fylt 5 år innen 1. april.

Målgruppe: Foreldre til elever i grunnskolen.

Samarbeidspartnere: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). 

Søknadsprosessen:

Send en skriftlig søknad til skolen barnet sogner til. Skolen vil sende søknaden videre til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som gjør en sakkyndig utredning av barnet. Det er administrasjonen for den enkelte skole som fatter vedtak ut fra råd fra Pedagogisk psykologisk tjeneste.
For å få utsatt skolestart må den sakkyndige vurderingen konkludere med at barnet har behov for ett ekstra modningsår.
For å få fremskutt skolestart må barnet minst være på høyde med gjennomsnitt for barn som er ett år eldre. Dette vurderes i forhold til intellekt, motorikk og sosiale evner. Det er få barn som oppfyller disse kriteriene.

Tags: skole barneskole ungdomsskole