Ledsager

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Lokal beskrivelse

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis har som hensikt å motvirker isolasjon og bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.

Det er et bevis som utstedes i den funksjonshemmedes navn. Ledsagerbevis gir den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til en del kultur- og fritidsarrangement samt offentlig transportmidler som den funksjonshemmede selv ikke vil kunne benytte seg av uten bistand av andre.

Målgruppe: Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå på kino, idrettsarrangementer, teater, konserter, i svømmehall eller å reise kollektivt

Kriterier
•    Personer med funksjonshemming som trenger bistand av ledsager for å kunne delta i sosiale aktiviteter eller å benytte offentlig transportmidler
•    Søker bør være over 8 år


Pris
Det er gratis å få utstedt ledsagerbevis

Samarbeidspartnere:
Offentlige og private arrangører av arrangementer og offentlig transportselskaper.

Søknadsprosessen:
Den funksjonshemmede må benytte fastsatt søknadsskjema samt vedlegge et passfoto.

Søknadskjema er delt opp i to deler:
Del 1 fylles ut av søker evt. av foresatte/hjelpeverge. Søker samtykker at tilleggsopplysninger kan innhentes av bl.a primærlege, helse og sosialenhet og enhetene innen pleie og omsorg om nødvendig

Del 2 fylles ut av sakkyndige. Sakkyndig er: foresatte, primærkontakt, boveileder eller annen person som kjenner bruker.
Uriktige opplysninger i forbindelse med søknad fører til inndragning av kortet.

Det er Tjenestetorvet som behandler søknaden. Søknader blir behandlet fortløpende.  Ved behov kan det innhentes uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager.

Ledsagerbevisordningen er en ikke lovpålagt tjeneste

Klage
Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages til det kommunale klageorgan

Tags: helsetjeneste, helse og omsorg