Barneteamet

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

BarneteametHJELP TIL BARN 0-6 ÅR SOM HAR FORELDRE MED RUSPROBLEMER OG/ELLER PSYKISKE VANSKER

Har du kontakt med barn i denne målgruppen? Eller er du usikker på om et barn trenger hjelp?
Brosjyren kan bestilles i papirversjon på e-post herKommunen tilbyr raskt inntak til videre oppfølging av disse barna og deres foreldre.

Som et ledd i det landsomfattende Modellkommuneprosjektet, har Mandal kommune opprettet et inntaksteam for henvendelser rundt målgruppa. Dette teamet - Barneteamet - skal skal videreformidle henvendelser til flere ulike hjelpeinstanser, f.eks. Familiesenteret, Helsestasjonen, Barnevern Sør og Psykisk helse. Spesialisthelsetjenesten kan trekkes inn ved behov.

Målet er å sikre en rask oppfølging av barn og foreldre i målgruppen, på det nivået som er nødvendig.

Barneteamet møtes annenhver mandag fra kl 1230 til kl 1430. En av deltakerne i teamet vil ta kontakt med brukerne, evt. behandlerne, i løpet av en uke etter henvendelsen.

Henvendelser kan skje skriftlig eller muntlig etter samtykke med bruker. Alle som arbeider med barn og familier kan henvende seg til teamet. Saker kan også drøftes anonymt. Husk at man ikke sender personopplysninger via e-post. Be eventuelt om å bli kontaktet.


 ""Kontaktinformasjon:

Mandal kommune - Tjenestetorvet
Tlf. 38 27 30 00

Kari Ziegler Madsen (Familiesenteret) - Telefon 95 48 74 04
E-post

Hilde Juell Larsen (Barnevern Sør) - Telefon 94 52 11 28
E-post

Astrid Gjertsen (Psykisk helse) - Telefon 97 70 33 44
E-post

Marit Myhre (Helsestasjonen) - Telefon 94 52 15 44
E-post

Hanne Marie Buksholt (Psykisk helse) - Telefon 91 60 37 71
E-post  

Tags: barnevern familievern helse og omsorg