Grunnskoleopplæring for voksne

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Lokal beskrivelse

Du har rett til opplæring etter loven hvis du trenger spesialundervisning for å

  • fullføre grunnskolen
  • fornye grunnskoleopplæringen
  • lære norsk (innvandrer)

Du har rett til spesialundervisning dersom du er over 16 år og ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæringstilbud for voksne eller du trenger opplæring for å utvikle og holde vedlike grunnleggende ferdigheter.

Rett til spesialundervisning har du når du har:

  • Synsvansker
  • Hørselsvansker
  • Lese og skrive vansker
  • matematikkvansker
  • psykisk utviklingshemmet
  • psykisk lidelser
  • ervervet skade

Skolen utreder for lese og skrivevansker og tilbyr kveldsundervisning for voksne med lese og skrivevansker en gang i uken

Søknadsfrist: 1. mai

Tags: Voksenopplæring skole spesialundervisning