Familievern

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Kommunalt lavterskeltilbud - Familiesenteret i Mandal

Familiesenteret er et ressurssenter for barn, ungdom, familier og nettverk. Tilbudet ved familiesenteret er frivillig, gratis, fleksibelt og har lav terskel. Det skal gis hurtig hjelp - med utgangspunkt i menneskets egen opplevelse av problemets størrelse og forståelse av situasjonen. Det legges vekt på å få fram menneskets egne muligheter, ressurser og tro på egen mestring. Det gis telefonkonsultasjon, engangssamtaler eller samtaler over tid. Samtalene kan finne sted på familiesenteret, i hjemmet eller der hvor den/de det gjelder ønsker det. Familiesenteret arbeider også med oppfølging av barn og unges psykiske helse.         

Telefonkontakt:
382 73 000

Målgruppe: Familie, barn og ungdommer opp til 18/20 år. Foreldre og enkeltpersoner relatert til barn og ungdom.

Pris: Tjenesten er gratis

Kriterier for benyttelse av tjenesten:

 • Familieproblematikk
 • Parproblematikk ( par med barn,og par som venter barn prioriteres )
 • Adferdsproblematikk
 • Samspill og /eller relasjonsvansker mellom foreldre og barn/ungdom
 • Psykososiale problemstillinger.
 • Ungdomsproblematikk
 • Spise/søvnproblematikk
 • Grensesetting
 • Isolerte familier med lite nettverk
 • Kriser ved sykdom, sorg og belastninger
 • Konflikter i forhold til samvær med barn

Samarbeidspartnere:

 • Skoler
 • Barnehager
 • Barnevern
 • Helsestasjon
 • PPT
 • Leger
 • Voksenpsykiatriens 1.- og 2.linjetjeneste, A-BUP (barne- og ungdomspsykiatrien)
 • HABU (habiliteringstjenesten for barn og unge)
 • Barneposten SSK osv.
 • Samarbeid med andre instanser skal være i forståelse med den enkelte.

Tags: barnevern familievern helse og omsorg