Ergoterapi

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Ergoterapi i Mandal

Tjenesten tilbys av Institusjons- og forebyggende tjenester/Mandal sykehjem.

Formålet med tjenester er å fremme det enkelte menneskes muligheter til å fungere i forhold til egne ønsker og behov, og til omgivelsenes krav. Ergoterapeutene arbeider for å muliggjøre deltakelse i hverdagslivet gjennom å bruke, eller utvikle sine evner og funksjoner, og tilrettelegging av omgivelsene.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

  • Utredning, tilpassing og oppfølging i forhold til tekniske hjelpemidler
  • Rehabilitering av brukere på kommunens rehabiliteringsplasser
  • Trening og tilrettelegging i daglige aktiviteter
  • Veiledning, informasjon og undervisning.

Målgruppe:

Alle som har eller står i fare for å få problemer med å mestre aktiviteter som er nødvendig i arbeidslivet. Kontakt kan formidles via hjemmetjenesten, fastlege, sykehus, eller ved direkte kontakt.  Ergoterapeuten vurderer gjennom samtale og hjemmebesøk behov for videre oppfølging.  Ergoterapeuter har kontor på Mandal sykehjem og det må avtales time.
Tilbudet er gratis

Telefon: 382 73 000 

Tags: helse og omsorg Fysioterapi og ergoterapi