Skolefritidsordning - SFO

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

SFO

Mandal kommune har et skolefritidstilbud før og etter skoletid for barn i 1. - 4. klasse ved alle barneskolene i kommunen. Skolefritidsordningen er en del av skolens samlede virksomhet og skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn og legge til rette for at barna får innflytelse over egen hverdag.

OPPTAK

 • Opptaket gjelder inntil plassen sies opp eller barnet går ut av 4. klasse. Det er nytt fra høsten 2016 at barnet har garantert plass ut 4. klasse.

 • Søknadsfrist for opptak er 1. mars. Søknad sendes elektronisk på fastlagt skjema til kommunens sentrale postmottak. I tillegg til annonse formidler skolen informasjonsbrev til alle elever som skal begynne på 1. trinn ved den aktuelle skolen.

 • Som hovedregel vil det kun bli gitt plass til barn ved den aktuelle skolen.

 • Ved påmelding ut over kapasiteten foretas opptak etter følgende prioritering:
  1. Barn med særskilte behov
  2. Elever i 1.trinn
  3. Elever i 2. trinn
  4. Elever i 3. trinn
  5. Elever i 4. trinn

 • Hovedopptaket skjer om våren med suppleringsopptak i løpet av skoleåret.

 • Økning eller reduksjon av oppholdstiden i løpet av skoleåret skjer etter skriftlig avtale med daglig leder og kan skje pr. 01.10, 01.01 og 01.04. Endringer for neste skoleår må skje innen 01.05.

 • Ledelsen ved skolen har opptaksmyndighet. Skolen tildeler plass og sender svar til søkerne.

 • Klager behandles først av opptaksmyndigheten og går til videre behandling i kommunens klagenemnd dersom vedtaket opprettholdes.

Søknadsfrist:

1. mars

Personalet:

Rektor har det overordnede ansvaret for SFO. I tillegg har SFO pedagogisk leder og assistenter.

Måltid:

Betalingen inkluderer et måltid mat pr. dag. På undervisningsfrie dager vil barna få to måltider. 

Tags: skole skolefritidsordning