Konfliktrådet

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Konfliktrådet

Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individ og samfunn. Tjenesten tilbys i alle kommuner.  Enhver kan ta kontakt med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning. 

 Konfliktrådets virksomhet er regulert i  konfliktrådsloven og tilhørende forskrift.

Ordningen er statlig og tilbys over hele landet og det skal finnes en megler i hver kommune.

Det er lovpålagt at alle kommuner skal ha konfliktråd og det er staten som skal betale utgiftene. Konfliktrådet har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker - det gjelder både sivile saker og straffesaker. For partene er det gratis å bruke konfliktrådet.

Alle kommunene har et konfliktråd. Mandal er tilknyttet konfliktrådet i Agder som har tilholdssted i Kristiansand.  Konfliktrådet arbeider raskt og en sak kan komme fort opp til megling.

En megler er et offentlig tillitsverv og er et engasjement for 4 år.

Kriterier:  Megling i Konfliktrådet forutsetter samtykke fra begge parter. I straffesaker innhenter politiet samtykke fra partene. Taushetsplikt

Søknadsprosessen:  Ta direkte kontakt Konfliktrådet i Agder. Kontoret har tilholdssted i Kristiansand med besøksadresse: Markensgate 47, 4612 Kristiansand Tlf. 38 00 80 50 .

Skjema kan leveres ut og sendes inn selv om det ikke er innhentet samtykke fra motparten. Konfliktrådets sekretariat tar da kontakt med den andre parten. På skjemaet beskrives kort hva konflikten er.

  • Ingen søknadsfrist
  • Kort behandlingstid
  • Tjenesten er gratis

Klage:  En ukes angrefrist på avtalen som er skrevet under på av begge parter

Tags: helse og omsorg