Fysioterapi

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Tilbud for barn

Fysioterapi for barn og unge tilbyr følgende i Mandal:

  • Undersøkelse og tiltak til barn med sen eller avvikende bevegelsesmuligheter.
  • Trening / stimulering av barn med nedsatt funksjonsevne, individuelt eller i grupper etter vurdering
  • Veiledning / rådgivning til hjem, barnehage og skole
  • Vurdering, søknad og tilpasning av hjelpemidler til barn under behandling

Målgruppe:

Barn og unge fra 0-18 år med sen bevegelsesutvikling eller nedsatt funksjonsevne.

Kriterier

Kommunens fysioterapitjeneste eller din lege vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.  Kontakt kan formidles via helsestasjonen, fastlege, barnehage eller skole. 
Ta ellers kontakt direkte.  Tjenesten utføres eten av kommunalt ansatte fysioterapeuter, og / eller privat praktiserende knyttet til institutt, etter vurdering.
Behandling kan skje i barnets hjem, der det oppholder seg på dagtid, eller i fysioterapilokaler.

Pris:

Fysioterapitjeneste utført av kommunalt ansatt fysioterapeut er gratis.  For behandling hos private fysioterapeuter gjelder egne regler. 

Tags: helse og omsorg Fysioterapi og ergoterapi