Skolerute - skoleferie

i kategorien Tjenestebeskrivelser Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Søknad om permisjon fra opplæringa

Foreldre som ønsker å ta eleven ut av skolen utenom skolens ordinære fridager, må søke særskilt om dette. Opplæringsloven § 2- 11 inneholder en bestemmelse om adgang til permisjon for elever fra den pliktige, obligatoriske undervisningen, og hvilke vilkår som skal kunne stilles til slike permisjoner: ”Når det er forsvarlig kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker”.
Vedrørende forståelsen av inntil to uker gjelder dette to skoleuker, det vil si sammenhengende fravær tilsvarende ti skoledager av skoleårets totalt 190 dager/38 uker. Fridager i fraværstiden som ikke omfattes av skoleårets lovfestede dagtall skal ikke regnes med.

Søknad om fri for kortere tidsrom meldes skriftlig i elevens meldingsbok. Skolen oppfordrer foreldrene til i størst mulig grad å legge ferieturer osv. til elevenes ordinære skoleferier.


Tags: skole skolerute skoleferie