Arealplaner | Reguleringsplaner

i kategorien Reguleringsplaner Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 3 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

En reguleringsplan er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse. Loven deler reguleringsplan i to kategorier – områderegulering og detaljregulering.

illustrasjon reg.plan
Områderegulering

Områderegulering er ment å være kommunenes planredskap for mer detaljerte, (enn i kommuneplanen) områdevise avklaringer av arealbruken. Slike planer skal lages av kommunen der overordnet plan – kommuneplanens arealdel/kommunedelplan - fastlegger at dette skal gjøres, eller der kommunen ut fra situasjonen ser behov for det.

Detaljregulering

Detaljregulering er, som navnet tilsier, en detaljert reguleringsplan som legger til rette for konkret gjennomføring av tiltak.

Kommuneplanen kan bestemme hvilke kategorier og størrelsen på tiltak som ikke kan godkjennes før de detaljerte rammene for dem er avklart gjennom en fullført reguleringsprosess. Områderegulering kan også ha krav om detaljregulering.

Detaljregulering brukes også for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering.

Det er et krav at reguleringsplaner som utarbeides av private skal utarbeides av fagkyndige. Når detaljregulering utarbeides av private – og for private formål – gjelder en fem-års grense for igangsetting av gjennomføring (i praksis til innsending av byggesøknad).

Utarbeidelse av reguleringsplaner

Hvordan utarbeider reguleringsplaner kan du lese om her

Ansvarlig enhet

Teknisk forvaltning med planavdelingen

Hvordan finne rett plan for en eiendom/område?

Du kan gjøre det på to måter; enten ved hjelp av kartløsningen vår eller i det digitaliserte planarkivet. 

Les også:
Hvordan finne vedtatt reguleringsplan?

Tags: regulering