Når en reguleringsplan er vedtatt i Planutvalget må den kunngjøres i lokalavisen og på nett.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15 må så sendes skriftlig til Mandal kommune innen 3 år fra denne kunngjøringsdato.
Bystyrets vedtak kan påklages til departementet, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12.

En eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

Alle kunngjøringer som er annonsert og hvor fristen for klage ikke er gått ut - skal du finne her. Er det tomt - betyr det at det ikke er noen aktive kunngjøringer.


Tags: regulering

Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale Skogøy

i kategorien Planer - til kunngjøring Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres med dette at utbyggingsavtale for Skogsøy datert 05.04.2017 er inngått mellom Mandal kommune og grunneiere på eiendom gnr/bnr 18/14, 18/7, 18/101, 18/5, 18/3, 18/103, 18/8 og 18/111 i Mandal kommune.

Leder Mandal Bydrift