Kunngjøring - kommuneplan for Mandal 2015-2027

i kategorien Planer - til kunngjøring Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Kommuneplan - forsideMandal bystyre vedtok kommuneplanen i møte 10.09. 2015. Bystyrets vedtak av kommuneplanen kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens
§ 11-15.

Områdene H31 og T1 ved Landehobde og Øya ble først unntatt fra rettsvirkning på grunn av innsigelse fra Fylkesmannen. Med brev datert 07.03.16 har Fylkesmannen trukket innsigelsene tilbake, slik at hele kommuneplanen nå er vedtatt, inkludert H31 og T1.

  

 

 

 

Plandokumenter

Vi gjør oppmerksom på at dette er stor, tunge dokumenter som kan ta tid å laste ned. 

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Vedtatt plankart i målestokk 1:30 000 og tekstdel med samfunnsdel, planbeskrivelse og bestemmelser er lagt ut på tjenestetorvet i Mandal rådhus, Ytre Sandgate 25.

Tags: høring